„W zrozumieniu naszej życiowej niewygody chodzi najpierw o to, żeby się do niej zbliżyć i ujrzeć ją wyraźnie, zamiast próbować się przed nią gorączkowo chronić.”

Pema Chödrön


Zapraszam na 8-tyg. Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
Twórcą programu jest Jon Kabat-Zinn i jest on prowadzony na świecie od 1979 r.
MBSR czyli Mindfulness – Based Stress Reduction wykorzystuje uważność (mindfulness) jako kompetencję w skutecznym radzeniu sobie ze stresem.
Kierowanie uwagi na swoje CIAŁO, uważność utrzymywana podczas łagodnego RUCHU, świadomość ODDECHU oraz MEDYTACJA, to podstawowe elementy MBSR, które wspierają na drodze przyglądania się nawykom leżącym u podstaw doświadczania stresu. Narzędzia te, w pierwszej kolejności, uczą PRZYTOMNOŚCI w dostrzeganiu naszych odruchowych reakcji na poziomie myśli, odczuć oraz podejmowanych działań w sytuacjach dla nas stresujących. REGULARNA PRAKTYKA natomiast, wpiera w zmianie naszych automatycznych reakcji na bardziej świadome wybory.
Zgodnie z wynikami współczesnych badań naukowych nad stresem, to nie tyle stresor jest przyczyną doświadczania przez nas stresu, ile sposób, w jaki się do niego odnosimy. Dlatego podczas 8 tygodni trwania kursu MBSR uczymy się nowych sposobów nawiązywania relacji do tego, co nas stresuje, przynosi ból, niewygodę, frustrację, smutek, złość…
Lubię nazywać MBSR INSTRUKCJĄ SAMOOBSŁUGI, ponieważ stanowi dla mnie skuteczną samopomoc w sytuacjach trudnych, w których tracimy grunt pod nogami. Do takich sytuacji należeć mogą zarówno drobne zdarzenia w życiu codziennym, jak i nasze małe i duże katastrofy.
Marta Znaniecka